Thi tuyển, Xét tuyển Đại Học

Thông tin đăng ký

 
 

Thông tin cá nhân thí sinh

Hộ khẩu thường trú
Địa chỉ báo tin
 

Thông tin THPT hoặc tương đương

Tốt nghiệp TCN, TCCN, CĐN, CĐ (Đối với thí sinh dự thi liên thông)

File minh chứng