A. HỆ TRUNG CẤP PIANO

I. Đối tượng và phạm vi tuyển sinh

- Thí sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên.

- Tuyển sinh trên phạm vi cả nước.

II. Phương thức tuyển sinh

Trung cấp Piano hệ chính quy

Mã ngành

Nội dung môn thi

(Môn 2 x hệ số 2)

Phương thức 1: Thi tuyển

5210221

Môn 1: Xướng âm hoặc Thẩm âm

- Thí sinh chọn thi xướng âm: Đọc xướng âm ở giọng Đô trưởng hoặc La thứ; nhịp 2/4 hoặc 3/4.

- Thí sinh chọn thi thẩm âm: Hát bằng âm La từ 01 đến 02 giai điệu theo quy định của đề thi.

Môn 2: Piano (Biểu diễn 02 tác phẩm)

- 01 tác phẩm Etude.

- 01 tác phẩm Sonatina (Chương 1 hoặc Chương 3).

Phương thức 2: Xét tuyển thẳng

Thí sinh đã đạt giải thưởng trong các cuộc thi Piano từ cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên, Nhà trường sẽ xem xét dựa trên tiêu chí và quy mô của cuộc thi mà thí sinh đã đạt giải để xét công nhận kết quả đủ điều kiện tuyển thẳng vào học hệ Trung cấp tại Trường.

B. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

I. Đối tượng, phạm vi tuyển sinh

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT;

- Tuyển sinh trong phạm vi cả nước

II. Thông tin ngành đào tạo

 

III. Phương thức tuyển sinh:

1. Xét tuyển thẳng

Ngành/chuyên ngành

Mã ngành

Xét tuyển thẳng

Nguyên tắc

Điều kiện

Quản lý Văn hóa

7229042

- Theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thí sinh đạt giải theo Quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành, thời gian đoạt giải không quá 4 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng, đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng vào trường theo ngành phù hợp với môn thi.

- Thí sinh được đăng ký vào nhiều ngành/ chuyên ngành khác nhau không hạn chế số lượng.

- Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ và cuộc thi học sinh giỏi từ cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên.

- Thí sinh là học sinh giỏi 3 năm bậc THPT, đồng thời cả 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 8.0 trở lên.

Công nghệ May

7540204

Có chứng chỉ tiếng Anh đạt IELTS 5.5, TOEIC 701, TOEFL 520 trở lên, hoặc chứng chỉ quốc tế tiếng Nhật, Hàn, Trung… đạt điểm tương đương. Đồng thời 02 môn văn hóa trong tổ hợp đạt từ 8,5 điểm/môn trở lên (xét học bạ hoặc điểm thi THPT).

Công tác Xã hội

7760101

Du lịch

7810101

Sư phạm Âm nhạc

7140221

Đạt các giải cá nhân về âm nhạc cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên.

Sư phạm Âm nhạc mầm non

Piano

7210208

Đạt giải piano cá nhân cấp quốc gia, quốc tế

Thanh nhạc

7210205

- Đạt giải thanh nhạc cá nhân cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên.

- Đạt giải cá nhân về thanh nhạc tại các cuộc thi Giai điệu tuổi hồng cấp quốc gia (Không tính giải tập thể hoặc các giải thưởng khác của cuộc thi)

Diễn viên Kịch - Điện ảnh

7210234

Đạt giải Kịch, Điện ảnh cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên.

Sư phạm Mỹ thuật

7140222

Đạt các giải cá nhân về lĩnh vực mỹ thuật cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên.

Sư phạm Mỹ thuật mầm non

Hội họa

7210103

Thiết kế đồ họa

7210403

2. Phương thức 2: Xét tuyển

Ngành/chuyên ngành

Mã ngành

Mã tổ hợp

Nguyên tắc xét tuyển

Hình thức xét tuyển

Quản lý văn hóa

7229042

C00

Thí sinh được đăng ký vào nhiều ngành/chuyên ngành khác nhau theo tổ hợp đăng ký, không hạn chế số lượng.

- Xét tuyển học bạ THPT:

Điểm môn trong tổ hợp xét tuyển là điểm trung bình cộng của 3 năm bậc THPT đạt từ 5,0 trở lên.

- Xét tuyển điểm THPTQG:

Điểm môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 5,0 trở lên.

Công nghệ may

7540204

A00

D00

Công tác xã hội

7760101

C00

C03

C04

D00

Du lịch

7810101

3. Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp với thi tuyển năng khiếu

Ngành/chuyên ngành

Mã ngành

Mã tổ hợp

Điều kiện môn xét tuyển

(Thí sinh lựa chọn một trong hai hình thức)

Môn thi tuyển

(Điểm môn thi năng khiếu x hệ số 2)

- Sư phạm Âm nhạc

- Sư phạm Âm nhạc Mầm non

7140221

N00

Môn 1: Ngữ văn

- Xét điểm học bạ:

Điểm trung bình cộng của 3 năm bậc THPT tối thiểu đạt 6,5 trở lên và học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên;

- Xét điểm thi THPTQG:

Thực hiện theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT xác định năm 2024.

* Trường hợp thí sinh dự thi có điểm thi năng khiếu do Trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0) thì điểm trung bình cộng môn Ngữ văn của 3 năm bậc THPT tối thiểu đạt 5,0 trở lên.

 

 

Môn 2: Kiến thức Âm nhạc cơ bản

Môn 3: Thanh nhạc - Nhạc cụ

 

 

- Sư phạm Mỹ thuật

- Sư phạm Mỹ thuật Mầm non

7140222

H00

Môn 2: Hình họa

Môn 3: Vẽ màu

Piano

7210208

N00

Môn 1: Ngữ văn

Điểm trung bình cộng của 3 năm bậc THPT hoặc điểm thi THPT từ 5,0 trở lên

Môn 2: Kiến thức Âm nhạc cơ bản

Môn 3: Piano

Thanh nhạc

7210205

Môn 2: Kiến thức Âm nhạc cơ bản

Môn 3: Thanh nhạc

Hội họa

7210103

H00

Môn 2: Hình họa

Môn 3: Vẽ màu

Thiết kế Đồ họa

7210403

Thiết kế Thời trang

7210404

Công nghệ May

7540204

Diễn viên Kịch - Điện ảnh

7210234

S00

Môn 2: Hình thể, tiếng nói

Môn 3: Diễn xuất

Quản lý văn hóa

7229042

R00

Môn 1: Ngữ văn

Điểm trung bình cộng của 3 năm bậc THPT hoặc điểm thi THPT từ 5,0 trở lên

Môn 2: Lịch sử

Điểm trung bình cộng của 3 năm bậc THPT hoặc điểm thi THPT từ 5,0 trở lên

Môn 3: Năng khiếu nghệ thuật

(Đàn, hát, múa, tiểu phẩm, kịch, hùng biện…)

C. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

I. Đại học liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học

Ngành đào tạo

Mã ngành

Hướng dẫn xét tuyển

(Áp dụng đối với tất cả các ngành)

Nội dung

Hình thức xét

- Sư phạm Âm nhạc

7140221

Bảng điểm của thí sinh học theo hình thức tín chỉ

Bảng điểm có điểm TBC toàn khóa theo cả 2 thang điểm (thang điểm 10 và thang điểm 4)

Lấy theo thang điểm 10

- Sư phạm Mỹ thuật

7140222

Bảng điểm TBC toàn khóa chỉ có thang điểm 4

Lấy theo thang điểm 4, có kết quả từ 2.0 điểm trở lên; tính TBC năm học theo công thức tín chỉ.

Thiết kế Đồ họa

7210403

Bảng điểm của thí sinh học theo niên chế

Bảng điểm chỉ có điểm môn học và điểm môn thi tốt nghiệp, không có điểm tổng kết năm học, không có điểm TBC toàn khóa.

Lấy điểm trung bình của điểm môn thi tốt nghiệp, có kết quả từ 5.0 trở lên.

Thiết kế Thời trang

7210404

Bảng điểm có điểm tổng kết năm học, không có điểm TBC toàn khóa, không có điểm tốt nghiệp

Lấy điểm TBC của 3 năm, có kết quả từ 5.0 trở lên.

Diễn viên Kịch - Điện ảnh

7210234

Trường hợp thí sinh mất bảng điểm

Từ 9 đến 10: Xuất sắc

Từ 8 đến cận 9: Giỏi

Từ 7 đến cận 8: Khá

Từ 6 đến cận 7: Trung bình khá

Từ 5 đến cận 6: Trung bình

Xét điểm theo cận dưới của xếp loại trên Bằng tốt nghiệp được cấp của thí sinh.

Quản lý Văn hóa

7229042

Du lịch

7810101

II. Liên thông đại học Sư phạm Âm nhạc, đại học Sư phạm Mỹ thuật đối với người đã có bằng đại học sư phạm hoặc bằng đại học khác: Xét tuyển hồ sơ kết hợp thi đánh giá năng lực (Theo đề án tuyển sinh).

D. TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ

I. Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ

1. Đối tượng, phạm vi tuyển sinh

1.1. Đối tượng

a) Về văn bằng:

Người đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên), hạng tốt nghiệp từ khá trở lên. Nếu bằng tốt nghiệp chưa đạt hạng khá thì phải có ít nhất một công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực đăng ký dự tuyển.

b) Về ngoại ngữ:

Đáp ứng một trong các yêu cầu sau:

- Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.

- Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài.

- Chứng chỉ ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

* Nếu người dự tuyển chưa đáp ứng yêu cầu này thì phải tham gia thi đánh giá năng lực ngoại ngữ do Nhà trường tổ chức khi thi tuyển đầu vào.

1.2) Phạm vi: Tuyển sinh trong phạm vi cả nước.

2. Ngành tuyển sinh

TT

Tên ngành/chuyên ngành

Mã số

1

Lý luận và PPDH Âm nhạc

8140111

2

Lý luận và PPDH bộ môn Mỹ thuật

8140111

3

Quản lý văn hoá

8319042

4

Mỹ thuật ứng dụng

8210410

3. Phương thức xét tuyển:

Điều kiện/ Thứ tự ưu tiên

Nguyên tắc xét tuyển

Nội dung xét tuyển

- Bằng tốt nghiệp đại học hạng khá trở lên (Theo kết quả của bảng điểm tốt nghiệp).

- Bằng tốt nghiệp đại học hạng trung bình/trung bình khá, có kết quả NCKH hoặc bài báo được công bố trên tạp chí khoa học.

Điểm xét tuyển theo thứ tự từ cao xuống thấp.

Hồ sơ theo quy định

II. Tuyển sinh trình độ Tiến sĩ

1. Đối tượng, phạm vi tuyển sinh

1.1. Đối tượng

a) Về văn bằng

Có bằng thạc sĩ đúng ngành/chuyên ngành hoặc ngành gần với chuyên ngành tuyển sinh. Trường hợp chưa có bằng thạc sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi trở lên đúng với ngành đăng ký dự tuyển.

b) Về ngoại ngữ

- Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.

- Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài.

- Chứng chỉ ngoại ngữ từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

1.2. Phạm vi: Tuyển sinh trong phạm vi cả nước.

2. Ngành/chuyên ngành tuyển sinh

TT

Tên ngành/chuyên ngành

Mã số

1

Lý luận và PPDH Âm nhạc

9140111

2

Lý luận và PPDH bộ môn Mỹ thuật

9140111

3

Văn hoá học

9229040

3. Phương thức tuyển sinh:

Phương thức

Điều kiện

Nội dung xét tuyển

Xét tuyển

- Bằng tốt nghiệp thạc sĩ

- Bằng tốt nghiệp đại học hạng giỏi ngành đúng

Hồ sơ chuyên môn + Bài bài luận nghiên cứu

E. THỜI GIAN TUYỂN SINH

I. Thời gian nhận hồ sơ và tuyển sinh

1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ tháng 02/2024 đến 30/6/2024 bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

2. Thời gian tập trung: Ngày 10/7/2024 thí sinh có mặt tại Trường để làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi (Dự kiến).

3. Thời gian tổ chức thi tuyển đại học: Ngày 11, 12/7/2024 (Dự kiến). Thời gian tuyển sinh sau đại học theo thông báo riêng.

II. Lệ phí tuyển sinh

1. Đối với thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp

- Lệ phí tuyển sinh xét tuyển/xét tuyển thẳng: 50.000đ/ngành (hoặc chuyên ngành).

- Lệ phí xét tuyển - thi tuyển năng khiếu: 400.000đ/ngành (hoặc chuyên ngành). Thí sinh đăng ký từ ngành/chuyên ngành thứ 2 trở lên: 200.000đ/ngành (hoặc chuyên ngành).

- Lệ phí gồm hồ sơ, chuyển phát nhanh gửi giấy báo trúng tuyển: 50.000đ.

- Lệ phí tuyển sinh Sau đại học theo thông báo tuyển sinh sau đại học

2. Đối với thí sinh không nộp trực tiếp tại Trường: Thí sinh thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ trực tiếp hỗ trợ đăng ký hồ sơ dự thi/xét tuyển (có danh sách cán bộ hỗ trợ tư vấn kèm theo).

3. Phương thức nộp hồ sơ: Thí sinh có thể lựa chọn một trong các phương thức nộp sau:

- Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

- Gửi chuyển phát nhanh về địa chỉ: Trung tâm Tuyển sinh và Hợp tác đào tạo, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, số 18 ngõ 55, đường Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

III. Liên hệ và hỗ trợ tuyển sinh

- Website Trường: http://www.spnttw.edu.vn

- Facebook Trường: Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương - Nuae.

- Email: tuyensinh@spnttw.edu.vn

- Địa chỉ: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, số 18 ngõ 55, đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

- Thông tin hỗ trợ đăng ký hồ sơ và giải đáp thắc mắc:

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Điện thoại

Email

Ghi chú

1

Trung tâm Tuyển sinh và Hợp tác đào tạo

02462516416;

0947392229;

0398279096;

tuyensinh@spnttw.edu.vn

 

2

Đào Thị Việt Hà

Phó Giám đốc Trung tâm

0985295959

daothivietha1977@gmail.com

 

3

Đỗ Thị Vân Anh

Chuyên viên

0977592574

vananh22379@gmail.com

 

4

Trần Thị Phương

Chuyên viên

0364925945

phuongtranspnttw@gmail.com

 

5

Vũ Mạnh Tiệp

Chuyên viên

0975089368

vumanhtiep10591@gmail.com

 

6

Phùng Hoàng Việt

Chuyên viên

0862858969

phviet230380@gmail.com

 

Thông tin tuyển sinh năm 2024 được cập nhật thường xuyên trên Website và Facebook của Nhà trường./.